MMPI-2

Welcome to your MMPI-2

Nama Lengkap
Usia
Jenis Kelamin
Tanggal pelaksanaan
Aku suka majalah tehnik.

Nafsu makanku baik.

Aku bangun dengan rasa nyaman hampir setiap pagi.

Aku mengira aku dapat menyukai pekerjaan perpustakaan.

Aku mudah terbangun oleh suara berisik.

Ayahku ( almarhum ayahku ) seorang yang baik.

Aku senang membaca berita kejahatan di surat kabar.

Tangan dan kaki ku biasanya terasa hangat.

Kehidupan ku sehari-hari terisi penuh dengan hal-hal yang menarik.

Aku sanggup bekerja sebagaimana biasa.